Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w czerwcu 2021 r.

 

07 czerwca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Analiza finansowa spółek z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec - posiedzenie zdalne.
 
-
 
17 czerwca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Planowanie przestrzenne w mieście - aktualny stan i wnioski na przyszłość. Zaprezentowanie i omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczonymi projektami do rewitalizacji. Sprawozdanie z realizacji ustaleń programu. Zaprezentowanie stopnia zaawansowania projektów rewitalizacyjnych w toku.
 
-
 
21 czerwca godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza finansowa Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2020 rok.
 
-
 
22 czerwca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji -Działalność Żłobka oraz plany budowy przedszkola na Osiedlu Wschód.
 
-
23 czerwca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.
 
 -
28 czerwca godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
 
-
 
28 czerwca godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
 
-
 
28 czerwca godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
 
-
 
24 czerwca godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opracowanie projektu wniosku z uzasadnieniem w sprawie udzielenia(nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 r.