Przepisy prawne

Do pobrania:

 

1. Zarządzenie wborów - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad  powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
2. Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych