za 2017 r.

 

oświadczenia majatkowe za 2017 r.

-

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Katarzyna Hewanicka - Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
3. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
5. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
6. Piotr Hayn - Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
7. Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
8. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
9. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego
10. Piotr Łuszcz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
11 Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Danuta Paszkiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Tomasz Ratajczak - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Iwona Jankiewicz - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
16. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
18. Krzysztof Garnetz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19. Waldemar Szygenda - Dyrektor Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
20. Krzysztof Głów - Dyrektor Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
21. Michał Nowak - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
22. Paweł Ławniczak - Dyrektor AQAPARK Wągrowiec Sp. z o.o.
23. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola Nr 1
24. Beata Tomkowiak - p.o.Dyrektora Przedszkola Nr 2
25. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3
26. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola Nr 6
27. Edyta Semmler-Śróda - Dyrektor Przedszkola Nr 7
28. Grażyna Sarad - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
29. Kinga Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
30. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
31. Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
-
- oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Beatę Tomkowiak  - p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu w związku  z rozwiązaniem umowy o pracę;
- oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Danutę Paszkiewicz  - Starszego Specjalistę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę;
- pierwszego oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Renatę Nawrocką  - Starszego Pracownika Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
- pierwszego oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Wiesławę Domańską - Kierownika Centrum Usług  Wspólnych w Wągrowcu;
- pierwszego oświadczenia majątkowego złożonego przez Panią Aleksandrę Walich - p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu.