D/W/7/2017

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/W/7/2016
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie morwy rosnącej w pasie drogowym ul. Kościuszki
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.8.2016 
8 Dokument wytworzył Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 9 Data dokumentu  25.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  26.01.2016
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  brak
18 Uwagi  brak