Kandydaci na radnych

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Załączniki:

1. Zgłoszenie listy kandydatów w wyborach do Rady.doc [brak opisu]

2. Poparcie listy kandydatów.doc [brak opisu]

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc [brak opisu]

4. Oświadczenie lustracyjne.doc [brak opisu]

5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc [brak opisu]

6. Oświadczenie kandydata obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim.doc [brak opisu]