Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

     

      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu uruchomił Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 

Elektroniczny Urząd Podawczy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

https://eup.mpips.gov.pl/eup/php/index.php?_mod=formmod&_op=welcome&_setdomain=ops-wagrowiec

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu:

1.      Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Ośrodka (PN 8.00 – 16.00; Wt-Pt 7.30 – 15.30) do Sekretariatu mieszczącego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, na następujących nośnikach danych:

·         dyskietka 1.44 MB 3.5'',

·         pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,

·         płyta DVD-RW lub CD-RW 

Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

1.      sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

·         .doc (Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/2003/2007)

·         .rtf - Rich Text Format

·         .xls (Microsoft Excel 6.0/95/97/2000/XP/2003)

·         .txt – dokument tekstowy

·         .jpg, .gif, .bmp, .tif – pliki graficzne

·         .pdf – wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi

·         .zip – pliki skompresowane

2.      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),

3.      opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

4.      wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.