Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych

 

Zgromadzenie publiczne - 04.11.2019 r.

1. Cel zgromadzenia - zwrócenie uwagi na "problem planowanych inwestycji w Gminie Wągrowiec: kurzych ferm na łaczną ilość 1 mln 200 tys. sztuk brojlera w sołectwach: Bracholini Werkowo."

2. Organizator - osoba prywatna

3. Czas trwania - 2h (godz. 14:00-16:00)

4. Miejsce: początek - Rynek w Wągrowcu, zakończenie - ul. Cysterska 22

5. Organizator przewiduje przejście ulicami Wągrowca: Rynek - ul. Wojska Polskiego - ul. Pocztowa - ul. Poznańska - ul. Cysterska.

6. Przewidywana liczba uczestników: 100 osób

7. Data wpłynięcia wniosku: 28.10.2019 r.

Uwagi: Tryb normalny