ROK 2007

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2006 r.

Rejestr zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca wydane w 2006 r.
 

Lp.

Nr Zarządzenia  i data

Zarządzenie w sprawie

Do pobrania

1

1/2007 02.01.2007

powołania Komisji do spraw najmu lokali będących własnością Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

2

2/2007 02.01.2007

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia Regulaminu jej działania

PDF

Zał. 1

3

3/2007 04.01.2007

powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego (organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną I ręczną)

PDF

4

4/2007 04.01.2007

powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego (jadłodajnia I noclegownia)

PDF

5

5/2007 04.01.2007

ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok

PDF

Zał. 1

6

6/2007 04.01.2007

ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

PDF 

Zał. 1

7

7/2007 04.01.2007

harmonogramu realizacji dochodów I wydatków budżetu na I kwartał 2007r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

8

8/2007 05.01.2007

sprzedaży w trybie przetargu działki o pow. 1.188m2 położonej przy ul.Marcinkowo

PDF

9

9/2007 08.01.2007

ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

10

10/2007 10.01.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 300m2 położonej przy ul.Berdychowskiej przeznaczonej na cele ogrodnicze

PDF

11

11/2007 10.01.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 150m2 położonej przy ul.Taszarowskiej przeznaczonej na cele rolnicze

PDF

12

12/2007 10.01.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działek o pow. 1.250m2, 5.600m2 I 4.223m3 położonych przy ul.Klasztornej przeznaczonej na cele rolnicze

PDF

13

13/2007 10.01.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 1000m2 położonej przy ul.Berdychowskiej przeznaczonej na cele ogrodnicze

PDF

14

14/2007 12.01.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy Osiedlu Wschód

PDF

15

15/2007 15.01.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 11.661m2 położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

16

16/2007 15.01.2007

podziału dochodów, dotacji I wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

17

17/2007 15.01.2007

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007

PDF

Zał. 1

Zał. 2

18

18/2007 16.01.2007

sprzedaży w trybie przetargu działki zabudowanej o pow. 816m2 położonej przy ul.Kościuszki 55

PDF

19

19/2007 16.01.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 9.049m2 położonej przy ul.Grunwaldzkiej

 PDF

20

20/2007 24.01.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 330m2 położonej przy ul.Słowackiego

PDF

21

21/2007 25.01.2007

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jeżyka 7

 PDF

22

22/2007 26.01.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 1.225m2 położonej przy ul.Marcinkowo przeznaczonej na cele ogrodniczo-warzywnicze

 PDF

23

23/2007 05.02.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Bobrownickiej 32b/4

 PDF

24

24/2007 07.02.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 1.400m2 położonej przy ul.Klasztornej przeznaczonej na cele ogrodniczo-warzywnicze

      PDF      

25

25/2007 08.022007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jeżyka 1

PDF

26

26/2007 13.02.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 293m2 położonej przy ul.Słowackiego

PDF

27

27/2007 13.02.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Bobrownickiej 36a/10

PDF

28

28/2007 13.02.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5położonego w budynku przy ul. Kościuszki 34

PDF

29

29/2007 13.02.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 34

PDF

30

30/2007 20.02.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 700m2 położonej przy ul.Berdychowskiej przeznaczonej na cele ogrodniczo

PDF

31

31/2007 22.02.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 62m2 położonej przy ul.Powstańców Wlkp

PDF

32

32/2007 22.02.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 42m2 położonej przy ul.Ustronie

PDF

33

33/2007 22.02.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 24m2 położonej przy ul.Ustronie

PDF

34

34/2007 22.02.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 20m2 przy ul.Ogrodowej

PDF

35

35/2007 26.02.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Ignacego Wegnera

PDF

36

36/2007 28.02.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 2.800m2 położonego przy ul.Klasztornej

PDF

37

37/2007 07.03.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki na Osiedlu Wschód

PDF

38

38/2007 08.03.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Taszarowo

PDF

39

39/2007 12.03.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 7.000m2 i 7.546m2 położonego przy ul.Piaskowej

PDF

40

40/2007 13.03.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 78m2 położonej przy ul.Powstanców Wlkp.

PDF

41

41/2007 13.03.2007

powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

42

42/2007 19.03.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Jeżyka 1

PDF

43

43/2007 19.03.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 34c

PDF

44

 

44/2007 19.03.2007

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

PDF

Zał. 1

45

45/2007 21.03.2007

powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

46

46/2007 21.03.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 65m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

PDF

47

47/2007 27.03.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

48

48/2007 30.03.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9b położonego w budynku przy ul. Pałuckiej 2

PDF

49

49/2007

30.03.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

PDF

50

50/2007 02.04.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

51

51/2007 02.04.2007

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2007r.

PDF

Zął. 1

Zął. 2

52

52/2007 05.04.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 42m2 położonej przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na zieleń przydomową

PDF

53

53/2007 05.04.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 32c

PDF

54

54/2007 05.04.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 32c

PDF

55

55/2007 05.04.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 32c

PDF

56

56/2007 05.04.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 32b

PDF

57

57/2007 05.04.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Bobrownicka 32c

PDF

58

58/2007 05.04.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Straszewskiej

PDF

59

59/2007 11.04.2007

sprostowania umowy notarialnej

PDF

60

60/2007 11.04.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w Urzędzie Miejskim

PDF

Zął. 1

61

61/2007 12.04.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

62

62/2007

16.04.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 114m2 położonej przy ul.Lipowej

PDF

63

63/2007 17.04.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód

PDF

64

64/2007 17.04.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim

PDF

Zał. 1

65

65/2007 23.04.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 743m2 położonej przy ul. Janowieckiej z przeznaczeniem pod uprawę łąki

PDF

66

66/2007 24.04.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działek o łącznej pow. 2,7194 ha położonej przy ul. Klasztornej z przeznaczeniem pod uprawę łąk i zasiewy

PDF

67

67/2007 24.04.2007

wydzierżawienia na okres 6 miesięcy działki o pow. 1,8127 ha położonej przy ul. Projektowanej z przeznaczeniem na cele rolnicze

PDF

68

68/2007 26.04.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 38m2 przy ul.Ustronie

PDF

69

69/2007 26.04.2007

ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

70

70/2007

27.04.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok

PDF

Zał. 1

71

71/2007 08.05.2007

rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

PDF

72

72/2007 08.05.2007

sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki przy ul.Przemysłowej o pow. 144m2

PDF

73

73/2007 08.05.2007

o  zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

Zał. 1

Zął. 2

74

74/2007 08.05.2007

o  zmianie Zarządzenia Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007

PDF

Zał. 1

75

75/2007 15.05.2007

sprzedaży  w trybie przetargu działki przy ul. Reja o pow. 3.480m2

PDF

76

76/2007 15.05.2007

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

77

77/2007 16.05.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

78

78/2007 28.05.2007

sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o łącznej powierzchni 11.309m2 położonej przy ul.Grunwaldzkiej

PDF

79

79/2007 28.05.2007

sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o łącznej powierzchni 11.309m2 położonej przy ul.Grunwaldzkiej

PDF

80

80/2007
28.05.2007
wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 954m2 położonej przy ul. Jankowskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
PDF
81
81/2007 28.05.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 700m2 położonej przy ul. Berdychowskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze

PDF

82

82/2007 28.05.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie form szkolenia wstępnego i okresowego, czasu trwania oraz częstotliwości szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

83

83/2007 05.06.2007

ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne

PDF

Zał. 1

84

84/2007 06.06.2007

odpłatnego nabycia działki o pow. 95m2 położonej przy ul.Powstańców Wlkp.

PDF

85

85/2007 11.06.2007

powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

86

86/2007 12.06.2007

obniżenia o 50% ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul.Kosciuszki 55

PDF

87

87/2007 13.06.2007

ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

88

88/2007 19.06.2007

odpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 153m2 położonej przy ul.Janowieckiej

PDF

89

89/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1

PDF

90

90/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

PDF

91

91/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1

PDF

92

92/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2

PDF

93

93/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 6

PDF

94

94/2007 21.06.2007

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 7

PDF

95

95/2007 26.06.2007

zmiany udziałów dla nieruchomości położonej przy ul.Kolejowej 12

PDF

96

96/2007 26.06.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

97

97/2007 29.06.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok

PDF

Zał. 1

98

98/2007 29.06.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

PDF

99

99/2007 29.06.2007

w zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2007 roku

PDF

Zał. 1

Zał. 2

100

100/2007 29.06.2007

wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

101

101/2007 29.06.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

Zał. 1

Zał. 2

102

102/2007 02.07.2007

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2007r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

103

103/2007 02.07.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

104

104/2007 03.07.2007

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 608m2 położonej przy ul.Kolejowej

PDF

105

105/2007 03.07.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 3788m2 położonej przy ul.Kwiatowej

PDF

106

106/2007 03.07.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 956m2 położonej przy ul.Kwiatowej

PDF

107

107/2007 03.07.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007

PDF

Zał. 1

108

108/2007 12.07.2007

upoważnienia Kierownika MOPS-u do złożenia oświadczenia woli

PDF

109

109/2007 13.07.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 8m2 położonej przy ul.Straszewskiej z przeznaczeniem na cele handlowe

PDF

110

110/2007 17.07.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Piaskowej 27c

PDF

111

111/2007 18.07.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Kowalskiego

PDF

112

112/2007 18.07.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 61m2 położonej przy ul.Kościuszki 50 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

PDF

113

113/2007 18.07.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 784m2 położonej przy ul.Jankowskiej z przeznaczeniem na pod uprawy ogrodnicze

PDF

114

114/2007 18.07.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 1.408m2 położonej przy ul.Głogowa 3 z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze

PDF

115

115/2007 27.07.2007

ustalenia prognozy długu i spłat na rok 2007 i lata następne

PDF

Zał. 1

116

116/2007 27.07.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007r.

PDF

Zał. 1

117

117/2007 30.07.2007

Powołania Zespołu Koordynującego do spraw realizacji projektu „Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"

PDF

Zał. 1

118

118/2007 06.08.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Polnej

PDF

119

119/2007 16.08.2007

przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2007r.

PDF

Zał. 1

Zął. 2

Zał. 3

Zał. 4

120

120/2007 17.08.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 380m2 położonej przy ul.Ks.Wujka 13/2

PDF

121

121/2007 22.08.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

122

122/2007 22.08.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

123

123/2007 22.08.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

124

124/2007 24.08.2007

rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

PDF

125

125/2007 27.08.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 10m2 położonej przy ul.Przemysłowej 13/2

PDF

126

126/2007 05.09.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

127

127/2007 05.09.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

128

128/2007 06.09.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Straszewskiejj

PDF

129

129/2007 10.09.2007

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 306m2  położonej przy ul.Przybyszewskiego

PDF

130

130/2007 10.09.2007

sprzedaży na własność garaży oraz gruntu pod garażami położonych przy ul.Janowieckiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDF

131

131/2007 13.09.2007

powołania zespołu powypadkowego

PDF

132

132/2007 13.09.2007

sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego o pow. 27,20m2 położonego przy ul.Bydgoskiej 20

PDF

133

133/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 580m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

134

134/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 359m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

135

135/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 290m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

136

136/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 369m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

137

137/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 581m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

138

138/2007 17.09.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 327m2 położonej przy ul.Mikołajczyka

PDF

139

139/2007 18.09.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 1.000m2 położonej przy ul.Rzecznej

PDF

140

140/2007 19.09.2007

powołania biegłego do Komisji Przetargowej

PDF

141

141/2007 19.09.2007

ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Burmistrza Miasta Wągrowca

PDF

Zał. 1

142

142/2007 24.09.2007

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jankowskiej o pow. 138m2

PDF

143

143/2007 24.09.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Janowieckiej 41

PDF

144

144/2007 24.09.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Janowieckiej 41

PDF

145

145/2007 24.09.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Janowieckiej 41

PDF

146

146/2007 25.09.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości  w Wydziale Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Miejskim

PDF

Zał. 1

147

147/2007 28.09.2007

powołania  Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDF

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

148

148/2007 28.09.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

PDF

149

149/2007 28.09.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007r.

PDF

150

150/2007 28.09.2007

o  zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

151

151/2007 28.09.2007

o  zmianie Zarządzenia Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007

PDF

152

152/2007 28.09.2007

ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

PDF

153

153/2007 01.10.2007

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2007r.

PDF

154

154/2007 03.10.2007

rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

PDF

155

155/2007 05.10.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 41

PDF

156

156/2007 05.10.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul.Mickiewicza 13a

PDF

157

157/2007 05.10.2007

zmieniające Zarządzenie Nr 147/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 września 2007r. w sprawie powołania  Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDF

158

158/2007

09.10.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

159

159/2007

12.10.2007

sprzedaży w formie przetargu ograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Kościuszki 45

PDF

160

160/2007

15.10.2007

wyboru Partnera do spółki celowej z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec

PDF

161

161/2007

17.10.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 203m2 położonej przy ul.Konopnickiej

PDF

162

162/2007

17.10.2007

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 168 m2 położonej przy ul.Konopnickiej

PDF

163

163/2007

17.10.2007

powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

164

164/2007

17.10.2007

ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego

PDF

165

165/2007

22.10.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Rgielskiej

PDF

166

166/2007

22.10.2007

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 407m2 położonej przy ul.Przybyszewskiego

PDF

167

167/2007

30.11.2007

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 70m2 położonej przy ul.Lipowej

PDF

168

168/2007

31.10.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

169

169/2007

31.10.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007r.

PDF

170

170/2007

31.10.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

PDF

171

171/2007

06.11.007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

172

172/2007

06.11.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

173

173/2007

12.11.2007

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty

PDF

174

174/2007

12.11.2007

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wągrowcu"

PDF

175

175/2007

14.11.2007

projektu budżetu na 2007r.

PDF

176

176/2007

14.11.2007

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2007r.

PDF

177

177/2007

20.11.2007

oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

PDF

178

178/2007

21.11.2007

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok

PDF

179

179/2007

21.11.2007

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008 rok

PDF

180

180/2007

22.11.2007

w sprawie sprzedaży  w trybie przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych położonych przy ul.Przybyszewskiego i

PDF

181

181/2007

22.11.2007

w sprawie sprzedaży  w trybie przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych położonych przy ul.Przybyszewskiego

PDF

182

182/2007

22.11.2007

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 255m2 położonej przy ul.Kosciuszki

PDF

183

183/2007

27.11.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat części terenu wchodzącego w skład targowiska miejskiego „BAZAR' przy ul.Kasprowicza z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

PDF

184

184/2007

27.11.2007

wydzierżawienia gruntów na okres 3 lat położonych przy ul.Klasztornej, Marcinkowo, Piaskowej, Berdyczowskiej Powstańców Wlkp. i Fiedlera z przeznaczeniem na cele ogrodnicze i rolnicze

PDF

185

185/2007

27.11.2007

powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru partnera do spółki celowej, która ma zostać zawiązana pomiędzy Partnerem, a Miastem Wągrowiec w celu zaprojektowania, sfinansowania, budowy i eksploatacji obiektu Centrum Rekreacji Wodnej w Wągrowcu

PDF

186

186/2007

28.11.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

187

187/2007

29.11.2007

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok

PDF

188

188/2007

03.12.2007

powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

189

189/2007

03.12.2007

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji i Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

190

190/2007

07.12.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 2.000m2 położonego przy ul.Rzecznej

PDF

191

191/2007

10.12.2007

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

192

192/2007

14.12.2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul.Bobrownickiej 36C

PDF

193

193/2007

14.12.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 163m2 położonego przy ul.Targowej

PDF

194

194/2007

17.12.2007

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 30.000m2 położonego przy ul.Klasztornej

PDF

195

195/2007

24.14.2007

powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

196

196/2007

31.12.2007

o zmianie Zarządzenia Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2007 na jednostki je realizujące

PDF

197

197/2007

31.12.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

PDF

198

198/2007

31.12.2007

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok

PDF

199

199/2007

31.12.2007

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

PDF

200

200/2007

31.12.2007

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2007 roku

PDF

201

201/2007

31.12.2007

ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

202

202/2007

31.12.2007

zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pod nazwą „termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej - Ciepły Wągrowiec"

PDF

203

203/2007

31.12.2007

powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miejskiemu

PDF

204

204/2007

31.12.2007

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania p.n. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec".

PDF