ROK 2002

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2002 r

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2002 r. 
Lp.
Nr Zarządzenia  i data
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania
1
1/2002
25.02.2002
Utworzenia Miejskiego Biura Spisowego w Wągrowcu
PDF
2
2/2002
04.04.2002
Rozwiązanie i skreślenie z ewidencji Zakładowej Samodzielnej Drużyny Transportu-GEMA POLSKA SA Wągrowiec.
PDF
3
3/2002
04.04.2002
Ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy-organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
PDF
4
4/2002
23.10.2002
Przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Obrony Cywilnej na terenie MIASTA WĄGROWIEC.
PDF
5
5/2002
20.11.2002
Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.
PDF
6
6/2002
20.11.2002
Czasu trwania, form szkolenia wstępnego i okresowego oraz częstotliwości szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
PDF
7
7/2002
20.11.2002
Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca
PDF
8
8/2002
26.11.2002
Niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu
PDF
9
9/2002
26.11.2002
Niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
PDF
10
10/2002
27.11.2002
Zatwierdzenia wykazu budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec w których lokale mieszkalne przeznaczone zostają do sprzedaży.
PDF
11
11/2002
01.12.2002
Sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Miejskiej w Wągrowcu.
PDF
12
12/2002
01.12.2002
Sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu.
PDF
13.
13.2002
01.12.2002
Sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
14
14/2002
04.12.2002
Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność  Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
15
15/2002
06.12.2002
Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
16
16/2002
10.12.2002
Dokonania zmiany w Regulaminie Pracy obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
17
17/2002
11.12.2002
Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
18
18/2002
11.12.2002
Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
19
19/2002
17.12.2002
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu w trybie przetargowym
PDF
20
20/2002
18.12.2002
Przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2002
PDF
21
21/2002
30.12.2002
Dokonania zmian w planie finansowym na 2002 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządy terytorialnego ustawami
PDF
22
22/2002
30.12.2002
Zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2002 na jednostki je realizujące, dokonanego uchwałami Zarządu Miasta Wągrowca nr 3/2002 z dnia 8 stycznia 2002, nr 91/2002 z dnia 9 lipca 2002r oraz nr 121/2002 z dnia 28 września 2002r.
PDF