Powyżej 30 000,00 euro

Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie o zamóweiniu

Załączniki do ogłoszenia

Odpowiedzi na złożone pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu