Obwodowe Komisje Wyborcze

1.
TERMINY I GODZINY URZĘDOWANIA
URZĘDNIKA WYBORCZEGO W WĄGROWCU
W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW W WĄGROWCU
 
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego Martę Miller w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 301 w następujących dniach i godzinach:
 

DATA

GODZINY URZĘDOWANIA

13.09.2018 r. (Czwartek)

 11:30 - 15:30

 14.09.2018 r. (Piątek) 

07:30 - 11:30

17.09.2018 r. (Poniedziałek)

 11:30 - 15:30

 18.09.2018 r. (Wtorek)

 07:30 - 11:30

 19.09.2018 r. (Środa) 

11:30 - 15:30

20.09.2018 r. (Czwartek)

 10:00 - 15:30

21.09.2018 r. (Piątek)

 10:00 - 15:30

 
 
DO POBRANIA:
 
 
 
Urzędnik Wyborczy
    /-/ Marta Miller
 
Wągrowiec, 6 września 2018 r.
 

2.
I N F O R M A C J A
o terminie , miejscu i godzinie szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali nr 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie:
 
- Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Letnia 1 (9 członków);
            - Nr 2 z siedzibą w Bibliotece pedagogicznej, ul. Wierzbowa 1 (9 członków);
            - Nr 3 z siedzibą w Miejskie Bibliotece Publicznej, ul. Średnia 18 (9 członków);
            - Nr 4 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 55 (9 członków);
            - Nr 5 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym, ul. Klasztorna 17A (9 członków);
            - Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Reja 10 (9 członków).
w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w sali nr 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie:
 
- Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół nr 1, ul. Kcyńska 48 (9 członków);
- Nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Św. Wojciecha 20 (9 członków);
- Nr 9 z siedzibą w MPWiK Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100 (9 członków);
- Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Krótka 4 (9 członków);
- Nr 11 z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej , Os. Wschód 11 (9 członków);
- Nr 12 z siedzibą w Szpitalu Powiatowym, ul. Kościuszki 74 (6 członków)
.
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  4. Omówienie obowiązków i uprawnień osób wchodzących w skład komisji.
  5. Ustalenie zadań do dnia wyborów.

3.
I N F O R M A CJ A
o terminie , miejscu i godzinie szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych
ds. ustalenia wyników głosowania    w obwodzie
w dniu 10 października 2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w sali nr 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie:
 
- Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Letnia 1 (9 członków);
            - Nr 2 z siedzibą w Bibliotece pedagogicznej, ul. Wierzbowa 1 (9 członków);
            - Nr 3 z siedzibą w Miejskie Bibliotece Publicznej, ul. Średnia 18 (9 członków);
            - Nr 4 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 55 (9 członków);
            - Nr 5 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym, ul. Klasztorna 17A (9 członków);
            - Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Reja 10 (9 członków).
w dniu 10 października 2018 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie:
 
- Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół nr 1, ul. Kcyńska 48 (9 członków);
- Nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Św. Wojciecha 20 (9 członków);
- Nr 9 z siedzibą w MPWiK Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100 (9 członków);
- Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Krótka 4 (9 członków);
- Nr 11 z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej , Os. Wschód 11 (9 członków);
- Nr 12 z siedzibą w Szpitalu Powiatowym, ul. Kościuszki 74 (6 członków).
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  4. Omówienie obowiązków i uprawnień osób wchodzących w skład komisji.
  5. Ustalenie zadań do dnia wyborów.

DO POBRANIA:

4. Postanowienie nr 119/2018 Komisarza Wyborczego II w Pile z dnia 29 września 2018 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wągrowiec.

5. Postanowienie nr 139/2018 Komisarza Wyborczego II w Pile z dnia 29 września 2018 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

6. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

7. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.