Wybory samorzadowe 2014

Przepisy prawne

1. Zarządzenie wyborów

2. Kodeks wyborczy

3. Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

4. Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego

Komunikaty i ogłoszenia urzędowe

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 3.09.2014 r. - Podział miasta na okręgi wyborcze

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 10.10.2014 r. - Podział miasta na obwody głosowania 

3. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzowych na dzień 16 listopada 2014 r.

4. Uchwała nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

5. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu o miejscu i czasie losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 7, 9 i 12 w Wągrowcu

6. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z 23.10.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

7. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z 23.10.2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wągrowca

8. Frekwencja wyborcza na godz. 12.00

9. Frekwencja wyborcza na godz. 17.30

Komisje wyborcze

1. Formularz - Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu.

2. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu.

3. Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji wyborczej w Wągrowcu.

4. Uchwała nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z 22.11.2014 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych w Wągrowcu, załączniki

Wyniki wyborów

1. Zestawienie zbiorcze - Wyniki wyborów Burmistrza miasta Wągrowca w poszczególnych obwodach głosowania.

2. Zestawienie zbiorcze - Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu w poszczególnych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

3. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 18 listopada 2014 r. o wynikach wyborów Burmistrza Miasta.

3a. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 18 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu.

3b. Zestawienia z poszczególnych okręgów wyborczych.

4. Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu.