Wybory samorzadowe 2010

Wyniki wyborów

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz.: 10:00, 15:00 i 19:00

2. Wyniki wyborów Burmistrza miasta Wągrowca w poszczególnych obwodach głosowania.

3. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu w poszczególnych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

4. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów Burmistrza Miasta.

5. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu.

 

 

 

Komisje wyborcze

1. Formularz - Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu.

2. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu.

3. Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji wyborczej w Wągrowcu.

Komunikaty i ogłoszenia urzędowe

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z 17.09.2010 w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych (załacznik)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 1.10.2010 r. - Podział miasta na okręgi wyborcze

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27.10.2010 r. - Podział miasta na obwody głosowania 

4. Obwieszczenie MKW w Wągrowcu z dnia 02.11.2010 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wągrowca

5. Obwieszczenie MKW w Wągrowcu z dnia 02.11.2010 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

 

Przepisy prawne

1. Zmiany w podziale miasta Wągrowca na okręgi wyborcze 

2. Zarządzenie wyborów

3. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

4. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

5. Zarządzenie w sprawie  wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.