Głosowanie korespondencyjne

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą