Wybory Prezydenta RP - 20 czerwca 2010 r.

Obwody głosowania

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 10 maja 2010 r. - Informacja o obwodach glosowania, ich granicach i numerach orza wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

ZMIANY W PODZIALE MIASTA NA OBWODY GŁOSOWANIA
(ważne dla wyborców zam. przy ul.: Cysterskiej, Kolejowej, Placu Dworcowym i Piaskowej)  
Przypominam, że Uchwałą Nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania w dotychczasowym stałym podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania, wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1.       Wyborcy zamieszkali przy ulicach: Cysterskiej, Kolejowej i Placu Dworcowymgłosować będą teraz w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55.

2.     Wyborcy zamieszkali przy ulicy Piaskowej od nr 1 do nr 35 (do przejazdu kolejowego) głosować będą w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu, ul. Krótka 4, (bez zmian, tak jak w poprzednich wyborach),

  3.       Wyborcy zamieszkali przy ulicy Piaskowej od nr 36 do nr 60 głosować będą teraz w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98.

 

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Wilczyński