Przepisy prawne

Wszystkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP dostępne są stronie  PKW: https://pkw.gov.pl/853_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r

1. Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

3. Wyznaczenie miejsc do plakatowania

4. Postanowienie Komisarza 219/2019 z 22.08.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wągrowiec w wyborach do Sejmu   Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019 r