Wyniki wyborów

1. Frekwencja wyborcza: 

   a) na godz. 12:00;

   b) na godz. 17:00

___________________________________________________________________

2. Zbiorcze wyniki wyborów:  

    a) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

    b) do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

____________________________________________________________________

3. Protokoły głosowania do Sejmu i Senatu w poszczególnych obwodach:

   Obwód nr 1; Obwód nr 2; Obwód nr 3; Obwód nr 4; Obwód nr 5; Obwód nr 6;

   Obwód nr 7; Obwód nr 8; Obwód nr 9; Obwód nr 10; Obwód nr 11; Obwód nr 12