Przepisy prawne

1.Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów

3. Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

4. Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 28.03.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wągrowiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

5. Postanowienie nr 135/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 6.05.2019 r. w sprawie powołąnia obwodowych komisji wyborczych w mieście Wągrowiec

6. Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 6.05.2019 r. w sprawie zwołąnia pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.