Wybory do Parlamentu Europejskiego - 07 czerwca 2009

Wyniki wyborów

1. Frekwencja wyborcza na godz. 12.00 i 18.00 w m. Wągrowiec

2. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w m. Wągrowiecczęść III - wyniki poszczególnych list okręgowych 

Przepisy prawne

1. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

2. Zarządzenie wyborów

3. Uchwała Nr XXIX/210/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania

4. Uchwała Nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

5.Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

6. Zmiana Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

Obwieszczenia urzędowe

1. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu 

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie podziału miasta na obwody glosowania

3. Sład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu