Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

Przepisy prawne

1. Kodeks wyborczy

1. Ustawa o referendum ogólnokrajowym

2. Zarządzenie referendum na dzień 6 września 2015 r.

3. Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 25 czerwca 2015 r.  - wyznaczenie na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym 

4. Uchwała IX/50/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia z 25.06.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Obwodowe Komisje Wyborcze

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydatów  do obwodowych komisji do Spraw Referendum w Wągrowcu - Wersja WORD, Wersja PDF

2. INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFRENDUM

W związku z koniecznością ustalenia składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Wągrowcu nr: 1, 2, 3,4, 6, 7, 8 i 10 w trybie publicznego losowania, podaje się do wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00 w sali 201 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu odbędzie się publiczne losowanie.

Jednocześnie informuje się, że do wszystkich wyżej wymienionych komisji, zgłoszono po 9 kandydatów. 

3. Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołanie Obwodowych Komisji do spraw Referendum 

4. Składy osobowe Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w Wągrowcu

 

 

Obwody głosowania

 Do pobrania:

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia  20 lipca 2015 r. - Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Wągrowcu

2. Informacja o zmianie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wągrowcu:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się referendum ogólnokrajowym, które odbędzie się 6 września br. oraz wyborami parlamentarnymi zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., uprzejmie informuję, że w wyniku uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu, podjętej 25 czerwca 2015 roku, zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 obsługującej ulice:JEŻYKA, LIBELTA i SŁOWACKIEGO.
Dotychczasowa siedziba OKW nr 3 mieściła się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jeżyka 50.
Poczynając od najbliższego referendum  zarządzonego na 6.09.2015 r. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 mieścić się będzie w saliMiejskiej Biblioteki Publicznej przy  ul. Średniej 18.
Bardzo proszę o zapamiętanie tej ważnej dla Państwa informacji, a w dniu referendum i wyborów o udanie się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lokalu wyborczego.
Informacje o obwodach głosowania oraz przypisanych do nich ulicach i posesjach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  znajdują się także na informacyjnych plakatach wyborczych wywieszonych na terenie Wągrowca.
Z wyrazami szacunku
mgr inż. Krzysztof Poszwa
BURMISTRZ MIASTA

Wyniki referendum

WUNIKI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO - Głosowanie 6 września 2015 r.: 

Zbiorcze wyniki wyborów w Wągrowcu:

1. Zbiorcze wyniki referendum w mieście Wągrowiec

2. Protokoły wyników głosowania w obwodach:

    1) Obwód głosowania nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Letnia 1
      2) Obwód głosowania nr 2 - Miejski Dom Kultury ul. Kościuszki 55
      3) Obwód głosowania nr 3 - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Średnia 18 
      4) Obwód głosowania nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Reja 10
      5) Obwód głosowania nr 5 - Gimnazjum Nr 1 u. Św. Wojciecha 20
      6) Obwód głosowania nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Krótka 4
      7) Obwód głosowania nr 7 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Kcyńska 1
      8) Obwód głosowania nr 8 - Liceum Ogólnokształcące ul. Klasztorna 17A
      9) Obwód głosowania nr 9 - MPWiK ul. Janowiecka 100
    10) Obwód głosowania nr 10 - Biblioteka Pedagogiczna ul. Wierzbowa 1
    11) Obwód głosowania nr 11 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Wschód 11
    12) Obwód głosowania nr 12 - Szpital Powiatowy ZOZ ul. Kościuszki 74

Zbiorcze wyniki referendum w kraju:

3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Do pobrania: 

 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacje i Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

 Do pobrania:

1. Informacja PKW z dnia 22.06.2015 r. dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

2. Informacja PKW z dnia 22.06.2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.