Kierownictwo Urzędu

`Wykaz Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

 

1.

 Jarosław Berendt  -  Burmistrz Miasta 

pok. 202a

tel. 67 262 03 46

2.

 Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza 

pok. 202b

tel. 67 262 03 46

3.

 Marek Sturma  - Sekretarz Miasta, Kierownik  Wydziału Organizacyjnego

pok. 203

tel. 67 262 11 26

4.

 dr Daniel Budzeń - Skarbnik Miejski, Kierownik Wydziału Finansowego 

pok. 3a

tel. 67 268 03 07

5.

 Krzysztof Tchórzewski  - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii 

pok. 107

tel. 67 268 03 18

6.

 Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta

pok. 104

tel. 67 268 03 14

7.

 dr Roman Pawłowski   - Kierownik Wydziału Oświaty    

Dworcowa 2 

tel. 67 262 34 51 

8.

 Edyta Słomka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 

Kościuszki 17

tel. 67 262 15 06

9. 

 Zbigniew Cholewiński - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dworcowa 2

 tel. 67 262 18 03

 10.

 Tomasz Hoffmann - Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

pok. 102 

 67 268 03 32

 11.

  Radosław Mazur - Kierownik Referatu Świadczeń Wychowawczych

 pok. 1

67 268 19 43