Kierownictwo Urzędu

Wykaz Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

 

1.

 Jarosław Berendt  -  Burmistrz Miasta 

pok. 202a

tel. 67 262 03 46

2.

 Remigiusz Priebe - Zastępca Burmistrza

pok.202b 

tel. 67 262 03 46 

3.

Wakat  - Sekretarz Miasta

pok. 203

tel. 67 262 11 26

4.

 Dariusz Hamulczyk - Skarbnik Miejski, Kierownik Wydziału Finansowego 

pok. 3a

tel. 67 268 03 07

 5.

 Honorata Bukowska - Kierownik  Wydziału   Organizacyjnego

 pok. 204

tel.  67 268 03 19

6.

 Michał Piaskiewicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

pok. 104

tel. 67 268 03 18

7.

 Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

pok. 7

tel. 67 268 03 34

8.

 dr Roman Pawłowski - Kierownik Wydziału Oświaty    

Dworcowa 2 

tel. 67 262 34 51 

9.

 Edyta Słomka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 

Kościuszki 17

tel. 67 262 15 06

10.

 Tomasz Hoffmann - Kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

pok. 102 

tel. 67 268 03 32

11 

 Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

pok. 107 

67 268 03 21 

12.

  Natalia Filut-Juszczyk - Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli

 pok. 1

67 268 19 43

13

 Damian Jaskólski  - Kierownik Referatu Środków
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

pok. 103a

67 268 03 02