V Kadencja 2006 - 2010

2006

Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
1.
I/01/2006
27.11.2006
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Władysław Purczyński
2.
I/02/2006
27.11.2006
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wągrowcu - Zbigniew Byczyński i Wojciech Strzelecki
3.
I/03/2006
27.11.2006
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Wilczyńskiego
4.
I/04/2006
27.11.2006
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Kamińskiego
5.
I/05/20026
27.11.2006
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
Uchwała uchylona
6.
II/06/2006
06.12.2006
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
7.
II/07/2006
06.12.2006
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
8.
II/08/2006
06.12.2006
podatku od nieruchomości
9.
II/09/2006
06.12.2006
podatku od środków transportowych
10.
III/10/2006
14.12.2006
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Sobolewskiego
11.
III/11/2006
14.12.2006
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Bednarka
12.
III/12/2006
14.12.2006
wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW „Samorządność Wągrowiecka 2000" w okręgu wyborczym Nr 2 w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Jolanta Nowak - Węklar
13.
III/13/2006
14.12.2006
wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW „Samorządność Wągrowiecka 2000" w okręgu wyborczym Nr 1 w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Dariusz Bąk
14.
III/14/2006
14.12.2006
upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu
15
III/15/2006
14.12.2006
ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu
16.
III/16/2006
14.12.2006
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
17.
III/17/2006
14.12.2006
powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
18.
III/18/2006
14.12.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r.
19.
III/19/2006
14.12.2006
Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
20.
III/20/2006
14.12.2006
podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego na 2007r.
21.
IV/21/2006
28.12.2006r.
wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW „Samorządność Wągrowiecka 2000" w okręgu wyborczym Nr 2 w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Piotr Misiak
22.
IV/22/2006
28.12.2006r.
wstąpienia kandydata z listy Nr 5 KW Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 3w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Krystyna Skrzycka
23.
IV/23/2006
28.12.2006r.
uzupełnienia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu
24.
IV/24/2006
28.12.2006r.
uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2007r.
25.
IV/25/2006
28.12.2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r.
26.
IV/26/2006
28.12.2006r.
wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
27.
IV/27/2006
28.12.2006r.
uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
Lista wiadomości