Raporty o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2020 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2020 ROK

DO POBRANIA:

 
2. Udział mieszkańców miasta Wągrowca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Planowany termin sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu - 21 lipca 2021 r.
W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Zgłoszenie można składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, (pok. Nr 101) w  terminie - 20 lipca 2021 r.
 
DO POBRANIA:
 

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2019 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2019 ROK

DO POBRANIA:

 
2. Udział mieszkańców miasta Wągrowca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Planowany termin sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu - 21 lipca 2020 r.
W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Zgłoszenie można składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, (pok. Nr 101) w  terminie do 20 lipca 2020 r.
 
DO POBRANIA:
 

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2018 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA 2018 ROK

DO POBRANIA:

 
2. Udział mieszkańców miasta Wągrowca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Ustalony termin sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu - 27 czerwiec 2019 r.
W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Zgłoszenie można składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, (pok. Nr 101) w  terminie do 26 czerwca 2019 r.
 
DO POBRANIA: