Przewodniczący Komisji stałych

Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej VII Kadencji

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ - IWONA MATUSZAK-ŁOSIŃSKA
 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DANUTA KANIEWSKA
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ - MAREK PIEKUTOWSKI
 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ROZWOJU MIASTA - DANUTA STRZELECKA - PURCZYŃSKA
 
PRZEWODNICZACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I POLITYKI SPOŁECZNEJ - WŁODZIMIERZ NAUMCZYK