Przewodniczący Komisji stałych

Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej VIII Kadencji

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ - BOGDAN SMYKOWSKI
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI TOMASZ MAZUREK
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ - JOANNA KRAMER-NEUMANN
 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ROZWOJU MIASTA - ALICJA TRYTT
 
PRZEWODNICZACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I POLITYKI SPOŁECZNEJ - MACIEJ PATELSKI