Przewodniczący Komisji stałych

Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej VII Kadencji

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - Krzysztof Tyborski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ - Piotr Seemann
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU MIASTA - Tomasz Kruk
PRZEWODNICZACA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I POLITYKI SPOŁECZNEJ - Małgorzata Fimiak