Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w czerwcu 2019 r.

3 czerwca godz. 15.00 - Doraźna Komisja Statutowa - Urząd Miejski sala 201

-

3 czerwca godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Analiza finansowa związana z utrzymaniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Analiza funkcjonowania rozkładu jazdy.

-

3 czerwca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

10 czerwca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

13 czerwca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Działalność finansowa i inwestycyjna spółki Aquapark.

-

11 czerwca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych. Stan przygotowań placówek do nowego roku szkolnego 2019/20120.

-

12 czerwca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji ? zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planowane inwestycje - oczyszczalnia.

-

17 czerwca godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Kontrola Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok w zakresie wykorzystania środków finansowych budżetu na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, koszty utrzymania dworca oraz cmentarza.

-

18 czerwca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

19 czerwca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

24 czerwca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.