Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń zdalnych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w maju 2021 r.

17 maja godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Analiza działalności bieżącej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą.
-
20 maja godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Rynek miejski i śródmieście - działania na rzecz ?ożywienia? centrum miasta. Płatna strefa parkowania - analiza postępu działań w tym zakresie.
-
24 maja godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2020 r. Wysłuchanie stanowiska Burmistrza w przedmiotowej sprawie.