Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w grudniu 2019 r.

2 grudnia godz. 16.15 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Inicjatywa uchwałodawcza.

-

2 grudnia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2020 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.

-

3 grudnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Zielone miasto. Stan polityki antysmogowej. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

-

9 grudnia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza wykonania zadań przez Centrum Usług Wspólnych w 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 roku.

-

9 grudnia godz. 16.15 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Inicjatywa uchwałodawcza.

-

10 grudnia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Sporządzenie planu pracy komisji na 2020 rok.

-

11 grudnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Światłowody - szybki internet w każdym domu.

-

16 grudnia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję

-

17 grudnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

18 grudnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.