Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu we wrześniiu 2020 r.

 

7 września godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Utrzymanie zimowe ulic na terenie miasta Wągrowca.
-
14 września godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
-
15 września godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Edukacja - pandemia cd.
-
17 września godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta -  posiedzenie wyjazdowe - Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - temat komisji - Działalność Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ? Transport publiczny ? miejska komunikacja autobusowa - stan po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy, koszty utrzymania, bieżące problemy; rower miejski - koszty utrzymania, możliwości rozwoju, bieżące problemy. Płatna strefa parkowania - analiza postępu prac w tym zakresie.
-
17 września godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza złożonych wniosków w ramach dofinansowania do wymiany pieców.
-
21 września godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - temat komisji - Kontrola sprzedaży lokali mieszkalnych.
-
21 września godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
22 września godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
23 września godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
24 września godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza wniosków składanych dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości, wniosków dotyczących wągrowieckiej tarczy antykryzysowej.