Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w marcu 2020 r.

 

2 marca godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - Aquapark - temat komisji - Kontrola finansowa dotacji celowej na pływanie i naukę pływania. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 13/2019 i 18/2019.

-

11 marca godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Rozpatrzenie skargi.

-

9 marca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Działalność i gospodarka finansowa w jednostkach kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne.

-

10 marca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozważenie możliwości rozdzielenia Szkoły Podstawowej nr 3 i utworzenie dwóch odrębnych jednostek.

-

11 marca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta -  Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Współpraca Gminy Miejskiej Wągrowiec z Powiatem Wągrowieckim - aktualny stan i formy współpracy, perspektywy na przyszłość (w szczególności infrastruktura drogowa, szpital, ZOL).

-

16 marca godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

-

23 marca godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

23 marca godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

23 marca godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.