Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń zdalnych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w lutym 2021 r.

10 lutego godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku i petycji.
-
8 lutego godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Możliwość pozyskania środków i zasady finansowania obiektów sportowych - analiza kosztów. Zadaszenie lodowiska, skatepark - postępy przedsięwzięć.
-
9 lutego godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - temat komisji - Działalność Dziennego Domu Seniora "Łączymy pokolenia" - aktywność przedszkoli  i szkół w pomoc starszym.
-
15 lutego godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku i petycji.
-
15 lutego godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Analiza kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach.
-
17 lutego godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Analiza postępu prac z zakresu budowy oczyszczalni. Utrzymanie czystości w mieście oraz zieleń miejska.
-
22 lutego godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Analiza wydatków promocyjnych w mieście za 2020 rok.
-
22  lutego godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
22  lutego godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
22 lutego godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.