Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w styczniu 2022 r.

5 stycznia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Ustalenie planu pracy Komisji w bieżącym na 2022 rok.
-
10 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
-
10 stycznia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza wysokości zadłużenia miasta Wągrowca oraz ocena perspektywy finansowej miasta na kolejne lata (WPF). Realne możliwości inwestycyjne w 2022 roku.
-
11 stycznia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w celu uwzględnienia uczniów z wysokimi wynikami w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży". Porównanie tych wyników z wynikami innych gmin miejskich z województwa wielkopolskiego. Jakie działania są podejmowane i planowane w celu poprawy wyników egzaminu.
Problemy kształcenia specjalnego i możliwości pozyskania środków pozabudżetowych np. PFRON. Poznanie stanowiska organu prowadzącego w tej kwestii.
-
17 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji -Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
-