Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w styczniu 2020 r.

7 stycznia godz. 16.15 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Inicjatywa obywatelska.

-

8 stycznia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

-

13 stycznia godz. 16.15 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Inicjatywa obywatelska.

-

13  stycznia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

-

13 stycznia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza stawek za odbiór odpadów komunalnych w kontekście opłat dla mieszkańców Wągrowca.

-

14 stycznia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

-

20  stycznia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozliczenie finansowe inwestycji - Pomnik Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

-

20 stycznia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza stawek za odbiór odpadów komunalnych w kontekście opłat dla mieszkańców Wągrowca.

-

29 stycznia godz. 18.30 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

28 stycznia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

29 stycznia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.