Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń zdalnych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w listopadzie 2020 r.

 2 grudnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Funkcjonowanie Parku 600-lecia.
-
3 grudnia godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Analiza  składowanych odpadów komunalnych i koszty z tym związane (za okres 3 lat).
-
7 grudnia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Analiza finansowa zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego.
-
7  grudnia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2021 r.
-
8 grudnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej -  temat komisji - Plan pracy komisji na 2021 rok.
-
9 grudnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Polityka antysmogowa (w szczególności stopień realizacji wymiany pieców, ocena wdrożonych działań).
-
10 grudnia godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
10 grudnia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
10 grudnia godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
14 grudnia godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Analiza finansowa Wągrowieckiego Roweru Miejskiego.
-
14 grudnia godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Analiza  składowanych odpadów komunalnych i koszty z tym związane (za okres 3 lat).