IV Kadencja 2002 - 2006

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu

IV kadencja 2002 - 2006:
18. Protokoł z sesji Nr XVIII - z dnia 29 lipca 2004 r.