Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

Najbliższa V sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie Sesji.
 2.     Sprawy regulaminowe.
 3.     Ślubowanie radnej.
 4.     Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5.     Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2019 r.
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2019 r.
 8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
 10.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033.
 11.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
 13.   Wolne wnioski i informacje.
 14.   Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga