Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

Pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ślubowanie burmistrza.

4. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady:

- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,

- przeprowadzenie tajnego głosowania,

- podjęcie uchwały stwierdzającej wyborów Przewodniczącego Rady

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

- zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,

- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wybór Wiceprzewodniczących Rady,

- przeprowadzenie tajnego głosowania,

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.

7. Zakończenie obrad.

 

 

Komisarz Wyborczy w Pile II

Roma Dworzańska