ROK 2019

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
Andrzej Reis
 29.04.2019
 2  Szymon Filut  31.05.2019  dot. wyremontowania domków letniskowych znajdujacych się na polu kempingowym na terenie OSiR-u  POBIER|Z
 3        
 4