IMIENNE WYKAZY GŁOSOWANIA

VIII KADENCJA 2018 - 2023

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

DO POBRANIA:

 

  Lp 
 Numer kolejny sesji oraz data posiedzenia
  Do pobrania  
1.
 I sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu -   22.11.2018                           
 2.
 II sesja Rady Miejskiej   w Wągrowcu - 07.12.2018
 3.
 III sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 13.12.2018
 4.
 IV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 20.12.2018
 5.
 V sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 31.01.2019
 6.
 VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 25.02.2019
POBIERZ
 7.
 VII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu  - 28.02.2019
 8.
 VIII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 28.03.2019
 9.
 IX sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 26.04.2019
10. 
 X sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 28.05.2019
11.
 XI sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 27.06.2019 
12.
 XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 25.07.2019
13.
 XIV sesja Rady Miejskiej - 26.09.2019
14.
 XV sesja Rady Miejskiej - 28.10.2019
15.
 XVI sesja Rady Miejskiej - 28.11.2019
POBIERZ
16.  XVII sesja Rady Miejskiej - 19.12.2019
17.  XVIII sesja Rady Miejskiej - 30.01.2020
18.  XIX sesja Rady Miejskiej - 27.02.2020
19.  XX sesja Rady Miejskiej - 24.03.2020
20.  XXI sesja Rady Miejskiej - 28.04.2020
21. XXII sesja Rady Miejskiej - 28.05.2020
22. XXIII sesja Rady Miejskiej - 21.07.2020
POBIERZ
23. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 26.08.2020
24.

XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 03.09.2020

25.

XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.09.2020

26.

XXVII sesja Rady Miejskiej - 29.10.2020

27.

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 26.11.2020

28.
XXIX sesja Rady Miejskiej - 15.12.2020
29.
XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 12.01.2021
30
XXXI sesja Rady Miejskiej - 28.01.2021
31
XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 23.02.2021
32
XXXIII sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021
33
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 31.03.2021
34
XXXV sesja Rady Miejskiej - 29.04.2021
35
XXXVI sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021
36
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29.06.2021
37
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 21.07.2021
38
XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 16.08.2021
39
XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 13.09.2021
40 XLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 14.09.2021 POBIERZ
41 XLII sesja Rady Miejskiej - 30.09.2021 POBIERZ
42 XLIII sesja Rady Miejskiej  - 28.10.2021 POBIERZ
43 XLIV sesja Rady Miejskiej - 25.11.2021 POBIERZ
44 XLV nadzwyczajna sesja - 09.12.2021 POBIERZ
45 XLVI sesja Rady Miejskiej - 16.12.2021 POBIERZ
46 XLVI nadzwyczajna sesja - 29.12.2021 POBIERZ