Jesteś tutaj:   

Przetargi

Przetarg nieograniczony na sprzątanie terenów publicznych na terenie miasta Wągrowca.TI.271.9.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zadanie rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu.TI.271.7.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Wzór umowy

Protokół z okresowej kontroli.

UWAGA!!! Informuję, że w formularzu ofertowym w pkt. 3) poprawiono oczywistą omylłkę pisarską.
Poniżej zamieszczono poprawiony formularz ofertowy.

Formularz ofertowy - poprawiony dnia 04.04.2019 r.

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

Dotyczy zapasów rozdziału 16 pkt. 2 SIWZ.  W rozdziale 16 pkt. 2 zapis brzmi : Termin płatności wynagrodzenia ( Tp ) max 10 pkt.  waga 15 % powinno być zapisane Termin płatności wynagrodzenia ( Tp )  max 10 pkt. waga 40 %

Poprawny zapis zgodny jest z ogłoszeniem z dnia 01.04.2019 nr 532103  N  2019 pkt. sekcja IV, pkt. IV.2.2. ).

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na zamiatanie ulic i placów miejskich w Wągrowcu. TI. 271.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej - działka nr 5303/43

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej - działka nr 5303/34

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima - działka nr 5303/31

Pobierz ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Bonowskiego - działka nr 5050/38

Pobierz ogłoszenie.

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonej przy ul. Skockiej - działki o nr 5338/14 i 5351/22

Pobierz ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na budowę ulic K. Bonowskiego i W. Kowalskiego w Wągrowcu etap II. TI.271.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Wzór umowy.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany.

STWiOR, kosztorys ofertowy, projekt organizacji ruchu.

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.