Programy realizacji zadań publicznych miasta

Programy realizacji zadań publicznych miasta

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wągrowca na lata  2010-2012

2. Strategia promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta” na lata 2011-2018 r.

3. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Wągrowca

4. Program Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca część 1/2

5. Program Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca część 2/2

6. Opis uruchomienia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

7. Program Usuwania Azbestu dla Miasta Wągrowiec

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007 - 2008

9. Raport z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007 - 2008