Jesteś tutaj:   

Prawo miejscowe

POZOSTAŁE

POZOSTAŁE

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
IV/23/2011 
 20.01.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 41, poz. 765 z  20.01.2011 r.
XII/71/2011
 27.10.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 327, poz. 5461 z  05.12.2011 r.
XV/93/2012
23.02.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z  21 marca 2012 r. poz. 1460
XXV/162/2013
 26.03.2013
 
XXV/173/2016
29.11.2016
 
-
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z  26.04.2013 r. poz. 3244
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego z 06.12.2016 r. poz. 7671
XXIII/142/2012
 20.12.2012
Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
z 18 stycznia 2013 r. poz.652
 XXVII/180/2013
28.05.2013
-
XXXVIII/262/2021
21.07.2021

-
 
  Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 24 czerwca 2013 r. poz. 4135
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 26 lipca 2021 r. poz. 6037

 XXXVI/242/2014
26.06.2014
-
 IV/25/2018
10.12.2018
-
  Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 21 lipca 2014 r. poz. 4101
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 4 stycznia 2019 r. poz. 242

 XXXIX/258/2014
30.10.2014
-
 
 
XLII/274/2021
30.10.2021

 
-
 Dz,U. Wojew. Wielkopolskiego
z  4 grudnia 2014 r. poz. 6514
 
-
 
Dz,U. Wojew. Wielkopolskiego
z  5 października 2021 r. poz. 7342

 VI/26/2015
19.02.2015
 Dz,U. Wojew. Wielkopolskiego
z  4 marca 2015 r. poz. 1219
  XVIII/128/2016
28.04.2016
 przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 2016-2026"
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 9 maja 2016 r. poz. 3238
XXXVII/242/2017
28.09.2017
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Dz.U. Województwa Wielkopolskiegoz 6 października 2017 r. poz. 6375
XLV/320/2018
21.06.2018
 okreslenia zasad udzielania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 2 lipca 2018 r. poz. 5307
VIII/56/2019
28.03.2019
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 16 kwietnia 2019 r. poz. 4050
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 7 maja 2019 r. - Dz.Urz. poz. 4679
XVIII/133/2020
30.01.2020
 szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz. 1360

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XXV/161/2013
 26.03.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 17 kwietnia 2013 r. poz. 3054
10/2005
24.02.2005
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 55, poz. 1742 z 26.04.2005 r.
11/2005
 24.02.2005
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 70, poz. 2081 z 23.05.2005 r.
XVII/114/2008
 28.02.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 64 poz. 1265 z  21.04.2008 r.
V/36/2011
 24.02.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 104, poz. 1746 z  19.04.2011 r.
 IX/51/2015
25.06.2015
  Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z  3 lipca 2015 r. poz. 4187
IX/52/2015
25.06.2015
  Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 3 lipca 2015 r. poz. 4188
XLII/288/2018
22.03.2018
 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 28 marca 2018 r. poz. 2677
Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone                 26 kwietnia 2018 r. - Dz.Urz. poz. 3708
XLV/318/2018
21.06.2018
 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 2 lipca 2018 r. poz. 5306
X/72/2019
28.05.2018
 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 4 czerwca 2019 r. poz. 5437
XXXVI/249/2021
27.05.2021
 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 1 czerwca 2021 r. poz. 4425
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 5 lipca 2021 r. - Dz. Urz. poz. 5366

OŚWIATA

OŚWIATA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
V/37/2007
01.03. 2007
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 53, poz. 1426 z  12.04.2007 r.
XXIX/212/2009
 31.03.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 103 poz. 1648 z 20.05.2009 r.
Nr 105 poz. 1715 z 26.05.2009 r.
XXXII/230/2009
 30.06.2009
- 
XI/59/2015
17.09.2015
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 164 poz. 2796 z 09.09.2009 r.
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z dnia 23 września 2015r. poz. 5405
XXXII/231/2009
 30.06.2009
Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
Nr 164 poz. 2797 z 09.09.2009 r.
XLIV/310/2018
 29.05.2018
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 11 czerwca 2018 r. poz.4727
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 4 lipca 2018 r. - Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 5431
XXXII/233/2009
 30.06.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 164 poz. 2798 z 09.09.2009 r.
XXXVIII/273/2010
25.02.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 102 poz. 1925 z 20.05.2010 r.
XLII/286/2018
22.03.2018
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 28 marca 2018 r. poz. 2675
XLIII/309/2010
 29.06.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 181 poz. 3384 z 09.09. 2010 r.
Nr 202 poz.3716 z 30.09. 2010 r.
XXIX/195/2017
23.02.2017
 
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 1 marca 2017 r. poz.1657
Uchwala Kolegium RIO w Poznaniu - ogloszona 4.04.2017 r. poz. 2704
 
 VI/24/2015
19.02.2015
-
XXXIII/222/2017
22.06.2017
-
 Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 4 marca 2015 r. poz. 1217
-
Dz.U.Wojew. Wielkopolskiego
z 27 czerwca 2017 roku poz. 4609
 XV/100/2016
22.01.2016
-
XXXIII/221/2017
22.06.2017
-
 Dz.U.Wojew. Wielkopolskiego
  z 26 stycznia 2016 r. poz. 848
-
Dz.U.Wojew. Wielkopolskiego
z 27 czerwca 2017 r. poz. 4608
 XVIII/131/2016
28.04.2016
-
XLIV/312/2018
29.05.2018
-
XXIII/176/2020
21.07.2020

 określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

-

określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

 

 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 9 maja 2016 r. poz. 3239
-
Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po/ 322/19 z 23.08.2019 r.
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 11 czerwca 2018 r. poz. 4728
 Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po 321/19 z 21.10.2019 r.
-
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 30 lipca 2020 r. poz. 6150
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkop. ogłoszone 28 sierpnia 2020 Dz. Urz. poz. 6570

   XXX/202/2017
30.03.2017
XXXIX/257/2017
28.11.2017

 
  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 11 kwietnia 2017 r. poz. 3231
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z7 grudnia 2017 r. poz.8126
XLII/286/2018
-
XI/83/2019
27.06.2019
-
  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 28 marca 2018 r. poz. 2675
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 5 lipca 2019 r. poz.6502
XLII/287/2018
22.03.2018
-
 
 
L/338/2018
11.10.2018
-
 
 
 
 
XXVI/193/2020
29.09.2020


-
-
  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 28 marca  2018 r. poz. 2676
-
 
 
  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 19 października 2018 r. poz. 8062
-
 
 
 
z.Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 5 października 2020 r. poz. 7511
XLIV/309/2018
29.05.2018
 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 11 czerwca  2018 r. poz. 4726
XVI/111/2019
28.11.2019

ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Miejską Wągrowiec

Dz.U. Wojew. Wielkopolskiegoz 5 grudnia 2019 r. poz. 10294

III/12/2018
13.12.2018
-
XIX/143/2020
27.02.2020

 utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu statutu

-

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu Statutu

 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 19 grudnia 2018 r. poz. 10269
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 4 marca 2020 r. poz. 2105
VIII/55/2019
28.03.2019
-
-
XXIII/178/2020
21.07.2020
-
XXXV/241/2021
29.04.2021
-
 
-
 
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 16.04.2019 r. poz. 4049
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 30 lipca 2020 r. poz. 6152
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 11 maja 2021. poz. 3912
X/70/2019
28.05.2019
 ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 4 czerwca 2019 r. poz. 5436
XXXVII/253/2021
29.06.2021

 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec w roku szkolnym 2021/2022

Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego  z 15 lipca r. poz.5749

ALKOHOLE

ALKOHOLE

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XLIV/307/2018
  29.05.2018
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 11 czerwca 2018 r. poz. 4725
 XXXV/244/2021 29.04.2021  zwolnienia z opłat i zwrotu części opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miescu sprzedaży, należnej w roku 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 11 maja 2021 r. poz. 3914

PODATKI I OPŁATY

PODATKI I OPŁATY

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
 V/35/2007
01.03.2007
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 53, poz. 1425 z  12.04.2007 r.
XXXIX/258/2014
  30.10.2014
Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
Nz 4 grudnia 2014 r. poz. 6514
 
XI/64/2011
 29.09.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 306, poz. 4896 z  16.11.2011 r.
 
XIII/79/2015
30.11.2015
 
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 grudnia 2015 r. poz. 8084
XII/70/2015
29.10.2015
XXXVII/239/2017
28.09.2017
-
XXVI/190/2020
29.09.2020
-
XLVI/304/2021
16.12.2020
 
 -
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 9 listopada 2015 r. poz. 6515
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 października 2017 r. poz. 6374
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 5 października 2020 r. poz. 7509
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z -------------- 2021 r. poz. ---------
XXI/124/2012
30.10.2012
Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
z  7 listopada 2012 r. poz. 4930
XXIV/163/2016
27.10.2016
Dz.U.Wojew,. Wielkopolskiego
z 4 listopada 2016 r. poz. 6542
 XVIII/126/2016
28.04.2016
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 maja 2016 r. poz. 3207
XXVI/174/2016
09.12.2016
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 12 grudnia 2016 r. poz. 7874
XI/80/2019
27.06.2019
 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochody budżetu Miasta Wągrowca instrumentem płatniczym
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 5 lipca 2019 r. poz. 6499

NAZWY ULIC

NAZWY ULIC

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
18/2005
31.03.2005
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 67, poz. 2026 z 18.05.2005 r.
20/2005
 28.04.2005
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 91, poz. 2626 z 22.06.2005 r.
26/2006
29.06.2006
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 140, poz. 3428 z 07.09.2006 r.
XXV/177/2008
09.12.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 253 poz. 4615 z 23.12.2008 r.
Nr XXX/218/2009
 30.04.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 120 poz. 1949 z 19.06.2009 r.
XXXV/251/2009
 29.10.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 225 poz. 3952 z 17.12.2009 r.
XLVII/321/2010
30.09.2010
-
XLVII/321/2010
30.09.2010

-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 231 poz. 4289 z 16.11.2010 r.
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 18 listopada 2020 r. poz 8675

XXIII/143/2012
 20.12.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 18.01.2013 r. poz. 653
 XXXIX/259/2014
30.10.2014
 zmiany nazwy ulicy (ul.Dworcowa)
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 4 grudnia 2014 r. poz. 6515
 VIII/38/2015
28.04.2015
 zmiany nazwy ulicy(aleja Polinova)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 maja 2015 r. poz. 3084
 XI/58/2015
17.09.2015
 nadania nazwy ulicy i ronda (ul.Gołębie i Rondo Rogozińskie)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 23 września 2015 r. poz. 5408
   XXVIII/191/2017
26.01.2017
 nadanie nazw ulicom (ul.Kukułcza, ul.11 Listopada, Rondo Chodzieskie i Rondo rtm. Witolda Pileckiego)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2017 r. poz. 1099
XXXVIII/250/2017
26.10.2017
 nadania nazwy ulicy (ul.hm. Franciszka Grajkowskiego)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 listopada 2017 r. poz. 7096
XXXIX/261/2017
28.11.2017
 nadania nazwy rondu (Solidarności)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 7 grudnia 2017 r. poz. 8129
XL/274/2017
19.12.2017
  nadania nazwy ulicy (ul.Ignacego Jana Paderewskiego)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 2 stycznia 2018 r. poz. 35
VIII/52/2019
28.03.2019
 zmiany nazwy ulicy ( z Jerzego Mussolffa na ks. Jerzego Musolffa)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 10 kwietnia 2019 r. poz. 3792
VIII/53/2019
28.03.2019
 nadania nazwy ulicy (ul.Porzeczkowa)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 10 kwietnia 2019 r. poz 3793
XI/84/2019
27.06.2019
 nadania nazwy rondu (Polskiego Czerwonego Krzyża)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 5 lipca 2019 r. poz 6503
XXXI/215/2020
15.12.2020
  nadania nazwy rondu (Hipolita Cegielskiego)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 4 stycznia 2021 r. poz 44
XXXI/216/2020
15.12.2020
 nadania nazwy ulicy (Szarych Szeregów)
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 4 stycznia 2021 r.poz. 45

ZARZĄDZANIE DROGAMI

ZARZĄDZANIE DROGAMI

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XVII/120/2019
19.12.2019
-
XXIX/213/2020
15.12.2020
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 30 grudnia 2019 r. poz. 11345
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 15 grudnia 2020 r. poz. 10025

XXIII/155/2008
 25.09.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 186 poz. 3101 z 03.11.2008 r.
XI/63/2011
 29.09.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 306, poz. 4895 z  16.11.2011 r.
 XXXVIII/ 249/2014
29.09.2014
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
 z 20 października 2014 r. poz. 5361
  XXXIX/262/2014
30.10.2014
 Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z  4 grudnia 2014 r. poz. 6516
 XI/60/2015
17.09.2015
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z dnia 23 września 2015 r. poz. 5406
IX/62/2019
26.04.2019
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z dnia 9 maja 2019 r. poz.4770
XXXV/243/2021
29.04.2021
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z dnia 11 maja  2021 r. poz. 3913
XXXVIII/263/2021
21.07.2021
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
  z 26 lipca 2021 r. poz. 6038

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XXIX/213/2009 
 31.03.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 103 poz. 1649 z 20.05.2009 r.
XII/73/2011
 27.10.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 320, poz. 5220 z  29.11.2011 r.
XIX/146/2020
27.02.2020
-
XXXIII/229/2021
25.03.2021

-
Dz. U. Woj.Wlkp.. z  4 marca 2020 r. poz. 2106
-
Dz. U. Woj.Wlkp.. z 12 kwietnia 2021 r. poz. 2952
XX/155/2020
24.03.2020
-
XXXIII/230/2021
25.03.2021
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego z 1 kwietnia 2020 r. poz. 3076
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego z 12 kwietnia 2021 r. poz.2953
XXIX/214/2020
15.12.2020
 Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego z 15 grudnia 2020 r. poz. 10026

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XIII/90/2015
30.11.2015
-
XXVI/191/2020
29.09.2020
-
Obwieszczenie Nr 1/2021
29.06.2021

-
-
 
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 grudnia 2015 r. poz. 8106
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 5 października 2020 r. poz. 7510
-
 
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 5 października 2021 r. poz. 7343

XVI/108/2016
 25.02.2016
-
XXXIII/227/2021
 25.03.2021

-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 2 marca 2016 r. poz. 1771
-
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z12 kwietnia 2021 r. poz. 2951

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
XVII/112/2008   28.02.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 64 poz. 1264 z  21.04.2008 r.
XXXII/226/2009
30.06.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 164 poz. 2794 z 09.09.2009 r.
XXIV/1542013
26.02.2013
XIII/91/2015
30.11.2015
Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
z 22 marca 2013 r. poz. 2388
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 grudnia 2015 r. poz. 8107
 VII/31/2015
26.03.2015
 Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
z 16 kwietnia 2015 r. poz. 2514
 XVIII/135/2020
30.01.2020
 Dz. U. Wojew.  Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz. 1361

GOSPODARKA KOMUNALNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchw
ałę
27/2006   
29.06.2006
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego:
Nr 140, poz. 3429 z 07.09.2006 r.
XXXVIII/277/2010 
25.02.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 90 poz. 1751 z 10.05.2010 r.
XXII/132/2012  18.12.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 10 stycznia 2013 r. poz. 354
XXII/166/2020
28.05.2020


Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 czerwca 2020 r. poz. 4750
XVIII/130/2020
30.01.2020
-
XLVI/305/2021
16.12.2021
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz.1357
-
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z ---------- 2021 r. poz.--------
XIX/147/2020
27.02.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z  4 marca 2020 r. poz.2107
XVIII/132/2020
30.01.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 grudnia 2020 r. poz. 1359
XXII/167/2020
28.05.2020
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 8 czerwca 2020 r. poz. 4751
 
XVIII/131/2020
30.01.2020
 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady stanowiace odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 6 lutego 2020 r. poz. 1358

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

     

 
 Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
24/97
22.05.1997
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr 24, poz.90 z 2.07.1997 r.
43/97
30.10.1997
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr 36, poz. 175  z 1.12.1997r.
 20/98
17.06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr  19,  poz. 132  z  20.07.1998 r
 21/98
17 .06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr  19, poz. 133  z  20.07.1998 r.
22/98
17.06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr  19,  poz. 134  z  20.07.1998
 26/98
17.06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr 19,  poz. 135  z  20.07.1998 r.
 27/98
17.06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr 19,  poz. 136  z  20.07. 1998 r.
 28/98
17.06.1998
Dz. U. Województwa Pilskiego
Nr 19,  poz. 137  z  20.07.1998 r.
15/99
26 .03.1999
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr  54, poz. 1140  z 03.08.1999 r.
 46/99
30 .09.1999
Dz. U. Wojew. WielkopolskiegoNr 93, poz. 1666 z 28.12.1999 r.
 11/2000
28.03. 2000  
 
 
46/2000
28.09. 2000
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 79,  poz. 1033 z 13.11.2000 r. 
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 77, poz. 1023 z 07.11.2000 r. 
 19/2000  
27.04.2000
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 40  z dnia 7 czerwca 2000 r.
 20/2000
27.04. 2000
 
 
45/2000
28.09.2000
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 64, poz.855 z 29.09.2000 r. 
 
 
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 80, poz. 1071 z 21.11.2000 r. 
 39/2001
19.07.2001
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 110, poz. 2108 z 06.09.2001 r.
 30/2003
25.09.2003
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 178, poz. 3309 z  18.11.2003 r.
 XVIII/115/2008  27.03.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 81 poz. 1590 z  16.05.2008 r.
XX/143/2008  28.06.2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 149 poz. 2636 z 08.09.2008 r.
XXIII/158/2008
25.09 2008
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 195 poz. 3235 z 18.11.2008 r.
XXVII/200/2009  12.02.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 75 poz. 1038 z 22.04.2009 r.
XXXII/223/2009 30.06.2009
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 189 poz. 3242 z 05.11.2009 r.
XXXIX/281/2010  31.03.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 130 poz. 2466 z 07.06.2010 r.
XLI/292/2010  29.04.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 145 poz. 2771 z 26.07.2010 r.
XLVIII/329/2010  28.10.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 5 poz. 128 z 17.01.2011 r.
XLVIII/330/2010  28.10.2010
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 6 poz. 141 z 17.01.2011 r.
VI/43/2011
29.03.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 144, poz. 2317 z 24.05.2011 r.
Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IISA/Po/958/12 z 25.04.2013r.
XII/72/2011
27.10.2011
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 331, poz. 5596 z 07.12.2011 r.
z  15.05.2012 r. - poz. 2251 
XV/92/2012
23.02.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z  21 marca 2012 r. poz. 1481
XVIII/112/2012  21.06.2012
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z  7 sierpnia 2012 r. poz. 3498
 XXV/158/2013
26.03.2013
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 26.04.2013 r. poz. 3265
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - Dz.U. Wojew. Wie;lkopolskiego z 26.04.2013 r. - poz. 3269
 XXI/140/2016
30.06.2016
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada
 Dz.U. Wojew. Wielkopolskiego
z 31 sierpnia 2016 r. poz. 5233
   XXIII/153/2016
29.09.2016
 
 Dz.U.Województwa Wielkopolskiego
z 7 października 2016 r. poz. 5974
  XXIII/154/2016
29.09.2016
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta
Dz. U.Województwa Wielkopolskiego
z 7 października 2016 r. poz. 5975
  XXIII/155/2016
29.09.2016
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej
 Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 7 października 2016 r. poz. 5976
Wyrok WSA w Poznaniu - Syg. akt IV SA/Po/150/18
 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search
XXXIII/224/2017
22.06.2017
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca "Wągrowiec -Taszarowo" Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 28 czerwca  2017 r. poz. 4630
Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po/1198/17 z 12.04.2018 r.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6AAB0C138

XLIV/308/2018
29.05.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej  Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 19 czerwca 2018 r. poz.4960
L/335/2018
11.10.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wschód 2"  Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 19 października 2018 r. poz.8060
L/335/2018
11.10.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej  Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 19 października 2018 r. poz.8061
XXV/187/2020
03.09.2020
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Welny w rejonie ulicy Piaskowej  Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 4 września 2020 r. poz 6737

XXXIII/232/2020

25.03.2021
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego  Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
z 12 kwietnia 2021 r. poz 2954

REGULAMINY

REGULAMINY

 

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę
Nr 44/2005  29.09.2005
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 28, poz. 704 z 21.02.2006 r.
10/2006
23.02.2006
-
VII/46/2019
28.02.2019
-
 
 
 
XXXVII/254/2021
29.06.2021
 
Wyrok WSA w Poznaniu - Sygn.akt IV SA/Po 1162/17
-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowiec oraz miejscowosci Kaliska i Tarnowo Pałuckie (Gmina Wągrowiec)
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 129, poz. 3172 z  18.08.2006 r.
-
Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego
z 14 marca 2019 r. poz. 2889
Uchwała uchylona - Rozstrzygnięcie Nadz. Wojew. Wlkp. ogloszone 11.04.2019 poz. 3843
-
Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego
z 21 lipca 2021 r. poz.5902
Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 5 sierpnia 2021 r. - Dz. Urz. poz. 6254
XXI/163/2020
28.04.2020
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 7 maja 2020 r. poz.3924
 Uchwała Kolegium RIO opublikowana w DZ.Urz. Woj. Wlkp. 2 czerwca 2020 r. poz. 4558

STATUTY

STATUTY

Numer i data podjęcia Uchwały
Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
Dziennik Urzędowy,
w którym ogłoszono uchwałę

L/339/2018
11.10.2018
-
XI/81/2019
27.06.2019

 
 
-
 
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego z 17 października 2018 r. poz. 7992 Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 15 listopada 2018 r. - Dz.Urz. poz. 8989
-
 
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego           z 5 lipca 2019 r. poz. 6500
55/2005
29.11.2005
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
Nr 204,  poz. 5732 z 17.12.2005 
XLIV/306/2018
 29.05.2018
Dz. U. Wojew. Wielkopolskiego
z 11 czerwca 2018 r. poz. 4724