Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) dozwolone jest ponowne wykorzystywanie informacji publicznych zawartych w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, z zachowaniem zasad wynikających z ww. ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego wraz z następującymi obowiązkami:

- podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest:
  1) poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskaniu informacji publicznej,
  2) informować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.