Podmioty wykonujące zadania publiczne

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 14 45
tel. alarmowy 997
 
Komenda Straży Miejskiej w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 34 51
tel. alarmowy 986
Lista wiadomości