Wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

DO POBRANIA: 

IN-1  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do informacji na podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;

ZIN-1 obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZIN-2 obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZIN-3 obowiązuje od 01.07.2019 r.

 

DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne - obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne:

ZDN-1 obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZDN-2 obowiązuje od 01.07.2019 r.

 

IR-1  Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne- obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do informacji w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne:

ZIR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZIR-2 - obowiązuje od  01.07.2019 r.

ZIR-3 - obowiązuje od  01.07.2019 r.

 

DR-1  Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do deklareacji na podatek rolny - osoby prawne:

ZDR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZDR-2 - obowiazuje od 01.07.2019 r.

 

 

IL-1  Informacja na podatek leśny - osoby fizyczne - obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do informacji na podatek leśny - osoby fizyczne:

ZIL-1 obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZIL-2 obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZIL-3 obowiązuje od 01.07.2019 r.

 

DL-1  Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne - obowiązuje od 01.07.2019 r.

Załączniki do deklaracji na podatek leśny - osoby prawne:

ZDL-1  obowiązuje od 01.07.2019 r.

ZDL-2  obowiązuje od 01.07.2019 r.

 

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Informacja dotycząca posiadanych psów- obowiązuje na 2018 r.

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej