Jesteś tutaj:   

PETYCJE

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim zamieszcza się w BIP w terminie do 30 czerwca roku następnego.

 

1. W roku 2015 nie wpłynęła żadna petycja.

2. Zbiorcza informacja za 2016 r.

3. Zbiorcza informacja za rok 2020.

Karta usługi i wzór petycji do Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

LINK do karty usługi: "Złożenie petycji do Rady Miejskiej w Wągrowcu"

Informacje o złożonych petycjach

REJESTR PETYCJI:

1. 2015 r.BRAK PETYCJI

2. 2016 r. :.

  
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1

22.04.2016

 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SKAN

 Utworzenie przez kierownika JST "biblioteczki samorządowca"

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedźna petycję 
 2

28.04.2016

 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SKAN

 Place zabaw - :Podwórko Nivea 2016"

 zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach,  nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedźna petycję 
 3

06.05.2016

 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SKAN

 Wymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie producenta

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedźna petycję
 4

06.07.2016

 wyłączenie jawnościw związkuz niewyrażeniemzgody, o której mowaw art. 4 ust. 3 ustawyo petycjach

SKAN

 Archiwizacja w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz załącznikami jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedźna petycję
 5

26.08.2016

 wyłączenie jawnościw związkuz niewyrażeniemzgody, o której mowaw art. 4 ust. 3 ustawyo petycjach

SKAN

"Efektywność energetyczna"

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedźna petycję
 6

20.10.2016

 wyłączenie jawnościw związkuz niewyrażeniemzgody, o której mowaw art. 4 ust. 3 ustawyo petycjach

SKAN

 Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedźna petycję   Prośba o uzupełnienie Odpowiedź na prośbę o uzupełnienie
 7

22.10.2016

 wyłączenie jawnościw związkuz niewyrażeniemzgody, o której mowaw art. 4 ust. 3 ustawyo petycjach

SKAN

 Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedźna petycję
 8

29.10.2016 

 wyłączenie jawnościw związkuz niewyrażeniemzgody, o której mowaw art. 4 ust. 3 ustawyo petycjach

 SKAN

 Utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy (serwis www) - zakładki "Czystsze powietrze", w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedźna petycję

 

3. 2017 r. :

 
 
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1

07.02.2017

 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SKAN

 Publikacja w całości - niniejszego wniosku - na stronie internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedź na petycję 
 2  19.05.2017   wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  SKAN  Przystąpienia Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA+ - edycja 2017" zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedź na petycję 
3 21.06.2017  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach SKAN Zamieszczenia baneru  dotyczącego zbliżającej się konferencji związanej z problematyka zapobiegania uciązliwosci zapachowej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedź na petycję 
 4  02.08.2017 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach SKAN
 1. Utwardzenie ul. ks. Wróblewskiego.
 2. Ustanowienie dojazdu na budowę marketu.
 3. Zmiana planu zagosp. przestrzennego w rejonie ul. ks. Wróblewskiego.
 4. Uznanie Wspólnot Mieszkaniowych  jako strony w postępowaniu o pozwolenia na budowę kolejnych inwestycji
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji   Odpowiedź na 
petycję
 
 5 04.09.2017

 Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

SKAN 

Załączniki

Publikacja w całości - niniejszego wniosku - na stronie internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata oraz przekazanie treści petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedź na petycje
6 23.11.2017

 Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 SKAN  Publikacja w całości - niniejszego wniosku - na stronie internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata oraz przekazanie treści petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Odpowiedź na petycję

 

 4. 2018 r. :

 
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1 14.09.2018 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach SKAN

 

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji   SKAN
 2  27.09.2018  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 3  15.11.2018  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
             
             

 4. 2019 r. :

 
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1 25.03.2019 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

SKAN-1SKAN-2

 

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 2  28.05.2019  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 3  31.05.2019  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 4  24.07/2019  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.   SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji SKAN
 5  04.10.2019  Renata Sutor Rabka Zdrój  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 SKAN

 

 6  24.10.2019 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. SKAN   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 7 18.11.2019  Renata Sutor Rabka Zdrój SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN
 8  16.12.2019   Renata Sutor Rabka Zdrój  SKAN    zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN

 

5. 2020 r. :

 
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1 17.12.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Robert Łaniewski

SKAN-1

 Wprowadzenie możliwości wprowadzenia bezgotówkowych płatności

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji SKAN-1
 2  26.03.2020  Koalicja Polska Wolna od 5G SKAN-1  Podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdorwia mieszkańców przezd elektroskażeniem  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN-1
 3  30.03.2020  Open Nexus. Sp. z o.o.

 SKAN-1

Skan-2_Załącznik

 Zamieszczenie treści petycji w BIP oraz przyporządkowanie załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedź nie była wymagana, zamieszczono w BIP
 4  23.04.2020  SMEbusiness Sp. z o.o.

 SKAN-1

SKAN-2

SKAN-3

 Wysłanie treści petycji do jednostek oświatowych podległych gminie oraz przyporządkowanie petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN-1
 5  06.08.2020  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  SKAN-1  Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

 SKAN-1

 6  18.08.2020  SMEbusiness Sp. z o.o.  SKAN-1  Przekazanie treści petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN-1
 7  26.08.2020  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  SKAN-1  W sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu poprawę czystości wód jezior i rzek  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN_1
 8  14.09.2020  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  SKAN-1  W sprawie rezygnacji z lokalizacji w Parku 600-lecia inwestycji zgłoszonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Lipowej  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 SKAN-1

SKAN-2

SKAN-3

9 15.12.2020 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach SKAN_1 W sprawie uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji bezpieczeństwa szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN-1

 

6. 2021 r. :

 
 L.p.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

(do pobrania)

 Przedmiot petycji (streszczenie)

 Przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

(do pobrania) 
 1 05.01.2020 r. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

SKAN_1

SKAN_2

W sprawie zaprzestania szczepienia przeciw COVID-19 niebezpiecznymi szczepionkami zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN_3
 2  08.02.2021 r.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  SKAN 1  W sprawie pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób dot. suplementacji diety   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN_2
 3   26.02.2021 r.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 SKAN-1

 

 W sprawie przedstawienia mieszkańcom problemu szkodliwości glifosatu   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 SKAN_2

SKAN-3

 4  02.04.2021 r.   wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

 SKAN-1

 

 W sprawie zamieszczenia treści petycji na stronie BIP   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Zgodnie z wnioskiem petycję opublikowano na stronie BIP
 5  02.04.2021 r.

 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

Service Creator Marek Kuch

 SKAN-1  W sprawie wzięcia udziału przez gminę w plebiscycie i rankingu lider usług publicznych oraz wykonania rekonesansu w obszarze wdrażania programów aktywności obywatelskiej   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

 SKAN-2

 6  06.04.2021 r.

 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k.

 SKAN-1  W sprawie przystąpienia przez miasto lub podległe placówki do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA - edycja 2021"   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  SKAN-2
 7  29.06.2021 r.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  SKAN-1  W sprawie poprawy nawierzchni dróg dojazdowych do ulicy Bobrownickiej, Dębińskiej lub Leśnej z ulic Jabłoniowej, Gruszowej, Wiśniowej, Czereśniowej i Śliwowej   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  Odpowiedź
 8            
9            

Przepisy prawne

 

Do pobrania:

Ustawa z dnia 5 września 2014 r. o petycjach