Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta  - oświadczenie majątkowe za 2017 r.