za 2017 r.

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Wagrowcu za 2017 r. :
- Bąk Dariusz
- Byczyński Zbigniew
- Bucholc Krzysztof
- Dzwoniarski Jacek