2010 r.

Oświadczenia majątkowe za 2010r.

Michał Nowak - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej
Ryszard Spychała – Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Ewa Byczyńska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Włodzimierz Naumczyk - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Małgorzata Kranc - Dyrektor Muzeum Regionalnego
Piotr Łuszcz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Irena Woźniak - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Paszkiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS Wągrowiec
Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośr. Prof. i Rozw. Prob. Alkoh.
Małgorzata Przesławska - Dyrektor Przedszkola Nr 1
Dorota Wikarska - Dyrektor Przedszkola Nr 2
Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3
Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola Nr 6
Hanna Andrzejewska - Dyrektor Przedszkola Nr 7
Dariusz Śmigielski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Anna Kasper - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
Stanisław Gąsiorek - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 

Anita Matela - Wiczyńska - Prezes Aquapark Wągrowiec - rozwiązanie stosunku pracy
Paweł Ławniczak - Prezes Aquapark Wagrowiec - nawiązanie stosunku pracy
Lista wiadomości