Oświadczenie majatkowe za 2017 r.

Oświadczenie majatkowe za 2017 r.