Wyniki otwartego konkursu ofert

Burmistrz Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4)   ratownictwa  i ochrony ludności;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 kwietnia 2020 r.