Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Uchwała nr XXVII/201/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz