Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz