Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 26 maja 2021 r.

 Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2021, złożonąw dniu 24 maja 2021 rokuprzez WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu.

Uwagi do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu lub przesłać na adres poczty elektronicznej stowarzyszenia@wagrowiec.eu , w terminie do 2 czerwca 2021 roku. POBIERZ

 

/-/ Jarosław Berendt

Burmistrz Miasta Wągrowca