Konkurs ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych
w zakresie:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)      ratownictwa i ochrony ludności;

5)      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku wynosi łącznie: 77 500,00 zł.  Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r. o godz. 14:30.

 

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku dotychczasowym,
obowiązującym do 1 marca 2019 roku. Można go pobrać TUTAJ .

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego

POBIERZ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

POBIERZ: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej

POBIERZ: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
  i ochrony ludności

POBIERZ: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

POBIERZ: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.