Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 25 000,00 zł. 

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 180/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 listopada 2019 r.