DRUKI OFERT, WNIOSKÓW I SPRAWOZDAŃ

1. DRUKI OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTÓW SPORTOWYCH

1) Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie otwartego konkursu ofert,
- Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057) [POBIERZ];

2) Oferta realizacji zadania publicznego dotycząca tzw. REGRANTINGU,
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057) [POBIERZ];

3) Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym,
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
(Dz. U. 2018 poz. 2055) [ POBIERZ ];

4) Wniosek na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu,
- Załącznik 1 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. [POBIERZ].

 

2. FORMULARZE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ POROJEKTÓW SPORTOWYCH

1) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zleconego do realizacji w trybie konkursowym,
- Załącznik Nr 5 z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057)  [POBIERZ];

2) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zleconego do realizacji w trybie konkursowym (oferta wspólna)
- Załącznik Nr 6 z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057)  [POBIERZ];

3) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zleconego do realizacji w trybie pozakonkursowym
-
Załącznik Nr 2 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2055) [POBIERZ] ;

4) Sprawozdanie z realizacji projektu sportowego,
- Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. [POBIERZ] .