Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS w sprawie najmu lokalu mieszkalnego - Os. Wschód 17

OGŁOSZENIE
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że w siedzibie Spółki przy Rynku 12 w Wągrowcu można składać wnioski                        
(na przygotowanych drukach - dostępnych w siedzibie Spółki) o najem mieszkania zlokalizowanego w Wągrowcu na Osiedlu Wschód 17.
PRZEDMIOT   NAJMU:                                                    mieszkanie jednopokojowe o pow. 34,40 m2
TERMIN   SKŁADANIA   WNIOSKÓW:                             15 lipca 2019 
CZYNSZ   NAJMU:                                                            6,00zł/m2
LICZBA  OSÓB  ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO:       2
INFORMACJE:                                                                  tel. 67 26 27 301       kom. 785 008 503  

 

Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu