Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 23 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej