Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Wagrowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 19 maja 2020 r.